Rodzaje katalizatorów

Jak już wspomnieliśmy wcześniej rodzaj katalizatora zastosowanego w danym aucie jest uzależniony od rodzaju zapłony silnika.

Istnieje wiele rodzajów katalizatorów, wśród, których możemy wyróżnić:
    katalizatory ceramiczne,
Katalizatory ceramiczne posiadają specjalny blok ceramiczny, nagrzewają się stosunkowo wolniej niż katalizatory metalowe. Dominującym metalem może być platyna lub pallad.
    katalizatory metalowe,
Katalizatory metalowe szybciej nagrzewają się niż ceramiczne. Szybciej oczyszczają spaliny. Jest trwalszy i mniej wrażliwy na temperaturę niż katalizator ceramiczny,.
    katalizatory utleniające,
Katalizatory utleniające mają za zadanie zmniejszyć poziom tlenku węgla i węglowodorów w spalinach. Następuję to poprzez reakcje utlenienia, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla i para wodna. Zwykle tego typu katalizatory możemy spotkać w silnikach Diesla.
    katalizatory redukujące,
Katalizatory redukujące jak sama nazwa wskazuje, zmniejszają zawartość tlenków azotu w spalinach. Redukcja powoduje powstanie tlenu i azotu, które nie są szkodliwe. Katalizatory redukujące występują w zespole katalizatorów trójfunkcyjnych.
    katalizatory trójfunkcyjne zwane też trójdrożnymi,
Katalizatory trójfunkcyjne jak sama nazwa wskazuje realizują podwójną reakcje utleniania i redukcji. Katalizatory tego typu są używane w samochodach z silnikiem o zapłonie iskrowym (ZI).